Acil Durum Eğitimi ve Tahliye Planı

Acil Durum Eğitimi ve Tahliye Planı

İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, her iş yerinin herhangi bir afet, kaza ya da başka bir durumla karşı karşıya gelmesi halinde tahliye planının önceden yapılması iş yerleri için zorunlu kılınmıştır. Her tahliye planı iş yerine özel olarak yapılmalıdır. Tüm iş yerleri kuruluş aşamasından itibaren Acil Durum ve Tahliye Planlarını uzman kişilere yaptırmalılardır. Bu planlar acil durumların belirlenmesi, olumsuz etkileri sınırlayıcı ve önleyici tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durumlarda müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması gibi aşamalar izlenerek hazırlanmaktadır. Tahliye planında öncelikle bu unsurlar belirlendikten sonra iş yerinin planı üzerinde çalışılarak kaçış yolları, toplanma yerleri ve varsa uyarı sistemlerinin yerleri belirlenerek plana işlenir. Ek olarak ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler, görevlendirilen çalışanların isimleri ve iletişim bilgileri ile acil yardım, tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışı kuruluşların irtibat numaraları da Tahliye Planı'nda yer almalıdır. Bu unsurların işlenmiş olduğu yapı planlarına Tahliye Planı denmektedir.

Hedef İş Güvenliği olarak iş yerinizin Tahliye Planı'nı tam ve eksiksiz şekilde hazırlayıp siz değerli iş ortaklarımıza teslim edeceğimizi garanti ediyoruz. İş yerinizin Tahliye Planı'nı hazırlarken siz ve çalışanlarınız için en detaylı incelemeyi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterileriniz ve ziyaretçileriniz de dikkate alıyoruz. Uzman kadromuz tarafından çizilen iş yeri Tahliye Planları binanın her katı için ayrı ayrı tasarlanmaktadır.