İlk Yardım Eğitimleri

İlk Yardım Eğitimleri

İş yerinde gerçekleşebilecek acil sağlık müdahalesi gerektiren durumlarda İlk Yardım Eğitimi almış bir kişinin bulunması ve ilk dakikalarda hasta müdahalesi hayat kurtarmaktadır. Kalp krizi, trafik kazası, yaralanmalar, travmalar gibi bir çok durumda profesyonel yardım gelene kadar yapılacak doğru ilk yardım uygulama hastanın canına mal olabilecek durumu engeller. Dakikalarla ölçülen ve sonucunda bir hayatın kurtarılmasını sağlayacak eğitimi her insan ama öncelikle tehlikeli iş ortamlarında çalışanların alması gereklidir. İşletmenizde olası bir kaza yaşanması durumunda ambulans ve uzman sağlık ekipleri gelinceye kadar hastaya ilk müdahaleyi yapmak ve onu hayatta tutabilmek için bu eğitimi almış bir ya da birkaç kişinin bulunması çok önemlidir.

Ülkemizde ilk yardım bilincinin yerleşmesi için devlet tarafından tüm kurum ve işletmelere ilk yardım eğitimi zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmeliğe göre, az tehlikeli sınıfındaki iş yerlerinde her yirmi kişiden biri, orta ve çok tehlikeli sınıfında yer alan iş yerlerinde her on kişiden birinin ilk yardım eğitimi almış olması gerekmektedir. Yine aynı yönetmeliğe göre, ilk yardım eğitimi yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım merkezlerinden alınabilmektedir. Hedef İş Güvenliği olarak bünyemizde verdiğimiz ilk yardım eğitimlerimiz de direkt Sağlık Bakanlığı onaylıdır. İlk yardım eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış İlk Yardım Eğitimci Sertifikası'na sahip kendi alanlarından uzman eğitmenlerce verilmektedir. Katılımcılara eğitimden sonra bir sınav uygulanır. Bu sınavda başarı sağlayan katılımcılara Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım sertifikası verilir. İlk Yardım sertifikasının 3 yıl süre için geçerliliği bulunmaktadır. 3 yıl sonra sertifika sahiplerine bir hatırlatma eğitimi uygulanarak İlk Yardım Eğitimi sertifikası güncellenir.

Unutmayın İlk Yardım hayat kurtarır.