İskele Kurma Sökme Eğitimleri

İskele Kurma Sökme Eğitimleri

Yapı ve inşaat sektörünün vazgeçilmez öğelerinden birisi olan iskelelerde yaşanabilecek iş kazalarını önlemek amacı ile iskelelerin kurulması ve sökülmesi için özel eğitim alınması yasa ile zorunlu hale getirilmiştir. İş veren yükümlülüklerinin en önemli unsurlarından olan ekipman kullanımı denetiminin bir parçası olan İskele Kurma Sökme İşlemi sahada bu işlemi gerçekleştiren mühendis ve teknikerler için çok faydalı bir eğitimdir. Aynı zamanda gemi inşası yapan işletmelerde çalışanlar da bu eğitimden faydalanabilirler.

Hedef İş Güvenliği’nin uzman kadrosu tarafından verilen teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşan eğitim, çalışanlar ve iş yerinin güvenliği için büyük önem arz etmektedir. Günümüzde yapı ve inşaat sektöründeki ölümle sonuçlanabilecek kazaların çoğu iskele gibi yüksek yerlerden düşme nedeniyle gerçekleşmektedir. Bu tip kazaları engellemek amacıyla işletmeler ve iş verenler ilgili çalışanlarına mutlaka İskele Kurma ve Sökme Eğitimi almalarını sağlamalıdırlar. Verilen eğitimin amacı, her türlü çalışma ortamında iskelenin güvenli şekilde kurulumunu sağlamaktır. Ayrıca, çalışanlar bu eğitim sayesinde çalışma alanındaki mevcut tehlike ve riskler hakkında farkındalık sahibi olurlar.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarındaki gelişmeleri ve çalışanların yeterliliklerinin artırılmasına katkı sağlamış oluyoruz. İskele kurma sökme yapan çalışanlara ayrıca iskelede kullanılan elektrikli ekipmanların topraklamasını yapma konusunda yetkinlik sağlayacak eğitim de bu kapsamda verilmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Çalışma alanının güvenliği hem çalışanlar hem de işletme için hayati önem taşır. Bu nedenle çalışanların İskele Kurma Sökme Eğitimi almaları elzemdir.