Yangın Eğitimleri

Yangın Eğitimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kurum ya da kuruluşlarda iş yerinin ölçeğine bakmaksızın; yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar; arama-kurtarma ve tahliye, yangınla mücadel, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirilmesi kanunen zorunludur. Mevzuata göre; işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Verilecek yangın eğitimi kapsamında yasal mevzuat ve standartlar, yangın farkındalığı, yangın ve temel kavramlar, yanma ve yangın bilgisi, yanıcı maddeler, yangınların sınıflandırılması, yangın nedenleri, yangına sebep olan etkenler, yangın türleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı, yangın yerindeki tehlikeler gibi konularda katılımcılara detaylı bilgiler verilecektir. Böylece bir çok afette ve olayda yetersiz bilgiden kaynaklanan yanlış müdahalelerin önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Verilen teorik bilgilerin ardından katılımcılar uygulamalı yangın söndürme tatbikatına katılarak aldıkları bilgileri pratiğe dökeceklerdir.

Gerçekleştirilen tatbikatla çalışanlar yangın konusunda daha bilinçli hale gelecekler ve işletmede çıkabilecek muhtemel yangınlar için önceden tedbir alabileceklerdir. Ayrıca, yapılan tatbikat sayesinde işletmeler yangın konusundaki eksik ve hataları görüp bunlar hakkında gerekli düzeltmeleri yapabileceklerdir. Yangın Eğitimi sonucunda işletmenin çalışanlarından oluşan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış birer sertifika verilecek ayrıca işletmeye de yangına karşı alınan önlemler hakkında belirlenen standartlara uygun bir rapor hazırlanacaktır.