Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Bir kimsenin tek adımı ile çıkamayacağı zeminler ‘yüksek’ olarak tanımlanır. Bu tanıma uyan zeminlerde çalışmalar yapmak durumunda olan işletmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çalışanlarına Yüksekte Çalışma Eğitimi aldırmak zorundadırlar. Yüksek zeminlerde çalışma ortamına sahip işletmelerin başında İnşaat Sektörü gelmekle birlikte Enerji Sektörü, Fabrika ve Üretim Tesisleri, Telekom Sektörü de bulunmaktadır. Bu sayılan sektörlerde yüksekten düşerek yaşanan iş kazalarının sayısı azımsanamayacak kadar fazladır. Ölümlü de sonuçlanabilecek bu tip kazalar hakkında çalışanların gerekli teçhizatları kullanmaları ve bu konuda bilgi sahibi olmaları şarttır.

Hedef İş Güvenliği olarak bünyemizde konusunda uzman kişilerce verilen Yüksekte Çalışma Eğitimi’nin amacı, işletmelerde çalışan katılımcıların yüksekte zeminlerde yapacakları çalışmaların riskleri konusunda bilgi sahibi yapmak ve gerekli önlemleri almalarını sağlamaktır. Yüksek yerlerde çalışanların kullanması gereken ekipmanlar hakkında bilgi vermek ve bu ekipmanların doğru kullanımını uygulamalı olarak göstermek eğitimin amaçlarından bir diğeridir. Yüksekte Çalışma Eğitimi katılımcıları bu konuda temel bilgilendirmelerle başlar. Yüksekte çalışmalarda ortaya çıkan riskler ve bu risklere karşı alınması gereken iş güvenliği önlemleri hakkında bilgi verildikten sonra, düşmeye neden olan faktörler konusunda katılımcılara uyarı niteliğinde çalışmalar yapılır. Yüksekte Çalışmada kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımların ve teknik ekipmanların kullanımı ve bakımı uygulamalı olarak katılımcılara gösterilir. Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları detaylı şekilde aktarılır.Sık kullanılan düğüm çeşitleri uygulamalı olarak gösterilir. Askıda kalma şoku ve süresi ile askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri uygulamalı olarak anlatılır. Bunların dışında hayati önem taşıyan, yüksekte güvenli çalışma yapılabilmesi için gerekli güvenlik önlemleri, yatay-dikey yaşam hatlarının önemi, standartları, kurulumu ve gereksinimleri teorik ve uygulamalı öğretimi yapılarak yaşam hatları kurulumu gerçekleştirilir. Yüksekte güvenli çalışma için bu sistemlerin kurulumunu yapacak olan, sistem üreticisinin yetkilendireceği teknisyen, tekniker, süpervizör veya İSG (İş sağlığı ve güvenliği) profesyonellerinin eğitimi sağlanmaktadır.

Tüm katılımcılara 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.