Ortam Ölçümleri

Ortam Ölçümleri

20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca; işverenler, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Kurulduğumuz ilk günden bu yana kaliteli hizmet anlayışı ile sağladığımız hizmetler arasında iş yeri ortam ölçümlerinin zorunlu hale getirilmesi ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortam ölçümleri titizlikle yapılmaktadır.

Fiziksel ortam ölçümleri hizmetlerimiz arasında yer alan, gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor çalışanlarınızın daha rahat bir çalışma ortamında bulunmalarını sağlar. Kimyasal ortam ölçümlerimiz işyeri ortamınızın toz, gaz ve buhar gibi kimyasalların seviyesini ölçerek kimyasal etkilerden ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına sebep olan etkenlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaya yöneliktir. Biyolojik ortam analizleri virüs, mantar, bateri gibi maddelerin ortamdaki salınımını ölçerek, çalışanlar üzerinde ileride oluşabilecek olumsuz etkenleri engeller. Bu ölçümlerin dışında elektrik topraklama ölçümleri, elektrik tesisat uygunluk kontrolü, paratoner topraklama ölçümleri de tarafımızdan yapılarak iş yerinizin güvenliği garanti altına alınmış olur. Tüm bu yapılan ölçümlerin sonucunda, analiz sonuçları her biri kendi alanında uzman ekipler tarafından incelenerek detaylı ve dünyaca kabul edilen kriterlere uygun şekilde rapor haline getirilir.

Uzman ve deneyimli personelimiz tarafından hazırlanan Ortam Ölçümleri Analiz Raporu'nda yer alan ortam değerlerinin uygunluğu onaylandıktan sonra tarafınıza iletilir. Yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanmalıdır. İş yerinizde fakında olmadan direkt ya da dolaylı olarak maruz kalabileceğiniz tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla sunduğumuz profesyonel hizmetlere ek olarak, ortam ölçümlerinin periyodik olarak belli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir. Unutmayın, bu gibi faktörlere sürekli maruz kalındığında insan sağlığında kalıcı hasarlar bırakabilir veya sonu ölümle sonuçlanan istenmedik durumlara sebebiyet verebilir. Biz Hedef İş Güvenliği olarak, iş yeri hijyeni ve güvenliğinizi sağlamak için varız.