Risk Analizi

Risk Analizi

Her iş bir risk barındırır. Size bağımlı ya da sizden bağımsız olarak oluşabilecek tüm olumsuz durumlar risk oluşturur. İş yerinin ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için oluşabilecek riskler arasında özellikle iş kazası ve meslek hastalıkları bulunmaktadır. Ülkemizde meydana gelen iş kazası kaynaklı ölümler ve sakat kalmaların büyük bir bölümünü öngörülemeyen riskler taşımaktadır. Risklerin öngörülmesi bu konuda eğitim almış, uzman ve deneyimli kişilerce yapılmalıdır. Ülkemizin kanayan yaralarından biri olan iş kazası ve işçi ölümlerinin önüne geçebilmek için, en küçük işletmelerin dahi uzmanlar tarafından gözden geçirilerek risk analiz raporlarının hazırlanması gerekmektedir.

6331 sayılı yasaya göre risk, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme olasılığı olarak tanımlanmıştır. Yasa ile zorunlu hale getirilmiş olan risk analizi raporlaması, deneyimli uzmanlarca hazırlanmalı ve periyodik olarak kontrol altında tutulmalıdır. Çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini garanti altında tutması beklenen işletmelerde bu çalışmaların devamını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Dolayısı ile risk analizinin yapılması çalışanları güvence altına alırken iş verenin vizyonu ve işletmenin gelişmişliğini ortaya koymaktadır. Herkes tarafından bilinir ki, hiçbir işletme, şirket, kurum veya kuruluş adının iş kazası ya da işçi yaralanması veya ölümü ile anılmasını istemez. Düzenli yapılacak risk analizleri aynı zamanda sektörünüzdeki itibarınız için de bu bağlamda büyük fayda sağlayacaktır. Ayrıca, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre tek bir işçisi olan apartmanlar, siteler ve iş yerleri de risk analizini gerçekleştirmek zorundadırlar. Kurulduğu andan itibaren risk analizi yaptırmamış kurum, kuruluş ve işletmeler öncelikle risk analizini oluşturmalıdırlar. Daha sonra gerçekleşebilecek değişikliklerle risk analizi yenilenmelidir. Bu değişikliklerin arasında iş yerinin taşınması, el değiştirmesi, iş için kullanılan ürünün değişmesi (inşaat makineleri gibi), yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması başı çekmektedir. Eğer iş yerinde ciddi sonuçlar doğuran bir iş kazası meydana gelmiş ya da meslek hastalığına sebep olan durumlarla karşılaşılmışsa risk analizinin acil bir şekilde gözden geçirilip tekrarlanması gerekmektedir.

İş yerinin tehlike sınıfı az, orta veya çok şeklinde üç sınıftan hangisine eklenmesi gerektiği belirlendikten sonra, iş yerinin tehlike sınıfına risk analizini tekrarlaması beklenmektedir. Bu tekrar süreleri kabaca, az tehlike arz eden iş yerlerinde 6, orta tehlikeli iş yerlerinde 4, çok fazla tehlike riski taşıyan iş yerlerinde ise 2 yıl olarak tavsiye edilmektedir. Söz konusu kanuna göre Risk Analizi yaptırmamanın cezası 10’uncu maddenin birinci fıkrasına göre 3.234 TL olarak belirlenmiştir. Eğer analiz yaptırmama durumu devam ediyorsa her ay 4.851.-TL ceza ödenmesi gerekecektir. Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymayanlara ise her çalışan için 1.087 TL idari para cezası uygulanacağı hususu da kanunda açıkça belirtilmiştir.

Unutmayın, risk analizi iş yeri güvenliği ve çalışan güvenliği için hayati önem taşır.